AraziArsa

Tapu Üzerindeki Şerh Nasıl Kaldırılır?

Taşınmaz mülkiyetindeki hak ve yükümlülükleri belirleyen tapu kaydındaki ‘şerh’ kavramı, birçok kişi için karmaşık bir süreç olabilir. Bu yazıda, tapu üzerindeki şerhin ne olduğunu ve bu şerhin nasıl kaldırılacağını detaylı bir şekilde ele alacağım.

Tapu Nedir?

“Tapu” Türkçede, bir taşınmazın (arazi, konut, iş yeri vb.) kime ait olduğunu gösteren resmi belge anlamına gelir. Türkiye’de tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kayıtlardır ve bir taşınmazın mülkiyetini belirlemede ana belge olarak kabul edilir. Tapu, bir taşınmazın satışı, ipoteği veya başka bir hukuki işlemi gerçekleştirilirken kanıt olarak kullanılır.

Şerh Ne Demek?

“Şerh”, hukuk dilinde, resmi bir belge veya kayıt üzerine konulan not veya uyarı anlamına gelir. Özellikle taşınmaz mülkiyeti konusunda, tapu kayıtlarına eklenen bu tür bilgiler için sıkça kullanılır. Şerh, bir taşınmazın mülkiyeti, kullanımı veya değeri hakkında önemli ve özel bilgileri içerir.

Örneğin, bir arazinin üzerinde geçerli olan bir kredi veya ipotek varsa, bu durum tapu kaydına şerh olarak eklenir. Aynı şekilde, bir taşınmazın satışının belirli bir süre boyunca yapılamayacağına dair bir sınırlama varsa, bu da yine şerh olarak belirtilir.

Şerhler, ilgili taşınmazın hukuki durumunu, üzerindeki hakları veya yükümlülükleri net bir şekilde gösterir ve bu nedenle tapu işlemlerinde ve taşınmazın alım-satımında büyük bir öneme sahiptir. Bu bilgiler, taşınmazın satın alınması veya üzerinde başka bir hukuki işlem yapılması durumunda, ilgili tarafların karşılaşabileceği potansiyel riskleri veya sınırlamaları önceden bilmesi için son derece kritiktir.

Tapu Şerhi Nedir?

Tapu şerhi, bir taşınmazın tapu kaydına eklenen not veya bilgidir. Bu şerhler, taşınmazın mülkiyeti, kullanımı veya değeri hakkında özel ve önemli bilgileri içerir. Şerhler, tapudaki bir taşınmaz üzerinde birtakım hakların (örneğin ipotek, irtifak hakkı) veya yükümlülüklerin (örneğin satış yasağı) olduğunu gösterir.

Örneğin, bir evin üzerine banka tarafından ipotek konulduysa, bu ipotek bilgisi tapu kaydında bir şerh olarak yer alır. Veya bir taşınmazın, belirli bir süre satılamayacağına dair bir kısıtlama varsa, bu bilgi de şerh olarak tapuda belirtilir.

Tapu şerhi, taşınmazın alım-satımı, kiralama gibi işlemlerinde veya hukuki bir uyuşmazlık durumunda taşınmazın mevcut durumu hakkında bilgi verir ve ilgili taraflar için önemlidir. Şerhin kaldırılması veya değiştirilmesi genellikle ilgili resmi mercilere başvurularak ve belirli prosedürler izlenerek gerçekleştirilir.

Tapuya Şerh Koymak Ne Demek?

Tapuya şerh koymak, bir taşınmazın tapu kaydına belirli bir hukuki bilgi veya sınırlamanın eklenmesi anlamına gelir. Şerh, taşınmazın mülkiyeti, kullanımı veya değeriyle ilgili özel ve önemli bilgileri yansıtarak, o taşınmaz üzerinde birtakım hakların veya yükümlülüklerin olduğunu belirtir.
Örnek vermek gerekirse:
  • Bir evin üzerine banka tarafından ipotek konulduğunda, bu durum tapu kaydına şerh olarak eklenir.
  • Bir taşınmazın belli bir süre boyunca satılamayacağına dair bir sınırlama varsa, bu sınırlama şerh olarak tapuya işlenir.
  • Bir taşınmazın miras nedeniyle belli bir süre boyunca satışının yasaklandığı durumlarda da tapuya şerh konulabilir.
Bu tür şerhler, tapu kaydında açıkça görülebilir ve taşınmazla ilgili yapılan tüm işlemlerde (alım-satım, kiralama vb.) dikkate alınması gerekir. Şerh koyma işlemi genellikle mahkeme kararı, resmi sözleşmeler veya diğer yasal yükümlülükler sonucunda gerçekleşir ve tapu müdürlüklerinde kaydedilir.
IMG 0667

Tapu Üzerinde Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Tapu üzerindeki şerhin kaldırılması için belli bir prosedür izlenir. İşte genel adımlar:

  1. Sebep Belirleme: Şerhin neden konduğunu belirlemek için tapudaki kayıtları kontrol edin. Eğer şerh bir ipotek, irtifak hakkı veya benzeri bir sebepten ötürü konulmuşsa, bu yükümlülüklerin ne zaman ve nasıl sonlandırılacağını anlamak için ilgili belgeleri inceleyin.
  2. Gerekli Belgeler: Tapu kaydının aslını yanınıza alın, kimliğinizi teyit edecek resmi bir kimlik belgesini hazırlayın. Eğer şerh bir mahkeme kararı veya başka bir resmi işlem sonucu eklenmişse, bu işlemin kaldırılmasına dair resmi belge veya mahkeme kararını edinin. İpotek veya diğer yükümlülükler nedeniyle konulan şerhler için, ilgili borcun tamamen kapatıldığına veya yükümlülüğün sonlandırıldığına dair resmi makbuz veya belgeleri hazırlayın.
  3. Tapu Müdürlüğüne Başvuru: Belgelerinizi ve tapunuzu yanınıza alarak ilgili tapu müdürlüğüne gidin. Burada, şerhin kaldırılmasına dair bir başvuru formu doldurmanız gerekebilir. Başvuru esnasında şerhin kaldırılma nedeninizi ve gerekçenizi belirtin.
  4. İşlem Ücretinin Ödenmesi: Şerhin kaldırılması için genellikle bir işlem ücreti alınır. Bu ücreti tapu müdürlüğünde bulunan vezneye yatırın ve makbuzunuzu saklayın.
  5. Onay ve Şerhin Kaldırılması: Tapu müdürlüğü, sunmuş olduğunuz belgeleri kontrol eder. Belgelerde bir eksiklik veya yanlışlık olmaması durumunda, şerhin kaldırılmasına onay verir ve işlemi gerçekleştirir.
  6. Güncellenmiş Tapu Belgesinin Alınması: Şerhin kaldırılmasının ardından, güncellenmiş ve şerhsiz yeni tapu belgesini tapu müdürlüğünden alabilirsiniz. Bu belge, şerhin kaldırıldığını resmi olarak teyit eder.

Sonuç?

Tapu, mülkiyet haklarını kanıtlayan bir belge olup, üzerinde taşınmazın bulunduğu şehir bilgisi de yer alır.

Bu bilginin eklenmesi veya kaldırılması otomatik bir süreçtir ve tapu kütüğünde yanlışlık varsa yalnızca yasal yollarla düzeltilir.

Umarım bu bilgiler sizin için yararlı olur. Eğer daha spesifik veya farklı bir bilgi isterseniz lütfen belirtin.

Arif Güdül

30 Ağustos 1981 Doğma büyüme Samsun’luyum. Emlak ve Emlak Yönetimi Mezunu, bütün hayatı pazarlama - satış ve uzmanlık alanında her zaman farkındalık peşinde koşan bir savaşçıyım. Daha Fazlası İçin: https://arifgudul.com/hakkimda/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Güncel Paylaşımlar İçin Instagram'dan Takip Edin!