Yatırım

Hisseli Arsa Satın Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hisseli arsa satın almak, özellikle büyük ve değerli arazilerin maliyetini paylaşarak yatırım yapma fırsatı sunduğu için birçok kişi için cazip bir seçenektir. Ancak, hisseli mülkiyetin getirdiği bazı karmaşıklıklar ve potansiyel riskler vardır. Bu yüzden, hisseli arsa yatırımı yapmadan önce bilinçli bir şekilde hareket etmek, karşılaşabileceğiniz sorunları en aza indirmenize yardımcı olabilir.

Hisseli Arsa Nedir?

98FC51A2 4C6F 4D98 8284 2B032FA53179

Hisseli arsa, birden fazla kişinin ortak mülkiyetinde olan ve her bir hissedarın belirli paylara sahip olduğu bir arazi parçasıdır. Bu tür mülkiyetlerde, arsanın tümü üzerinde ortak haklar bulunur ancak hissedarların her biri sadece kendi payı kadar bir hakkı temsil eder. Hisseli arsa satın almak, genellikle maliyetleri paylaşmanın ve daha büyük, değerli arazilere yatırım yapmanın bir yolunu sunar. Örneğin, büyük bir tarım arazisi veya geliştirme potansiyeli yüksek bir alan hisseli olarak satın alındığında, yatırımcılar daha az sermaye ile mülk sahibi olabilirler.

Hisseli arsanın mülkiyeti, hissedarların pay oranlarına göre belirlenir ve bu paylar tapu kaydında açıkça belirtilir. Her hissedar, kendi payına düşen kısmı üzerinde kontrol sahibi olmakla birlikte, arsanın tamamı üzerindeki kararlar genellikle ortaklaşa alınır. Bu, hissedarlar arasında anlaşmazlıklara yol açabilecek bir durum olabilir, özellikle arsa üzerinde yapılacak işlemler veya geliştirmeler söz konusu olduğunda. Bu nedenle, hisseli arsa satın almadan önce, diğer hissedarlarla iyi bir iletişim kurulması ve mümkünse yazılı anlaşmalar yapılması önerilir.

Hisseli arsa satın almanın bir diğer önemli yönü ise, bu tür mülkiyetlerin yönetimine ilişkin hukuki düzenlemelerdir. Hissedarlar, arsanın kullanımı, bakımı ve geliştirilmesi gibi konularda ortak kararlar almak zorundadırlar. Ayrıca, bir hissedar arsasını satmak istediğinde, diğer hissedarların onayına veya öncelikli satın alma hakkına sahip olmaları gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bu tür hukuki ve yönetimsel detaylar, hisseli arsa satın almayı düşünen yatırımcılar için önemli bir değerlendirme kriteridir.

Sonuç olarak, hisseli arsa satın almak, maliyetleri ve riskleri bölüşmek adına cazip bir yol olabilir. Ancak, bu tür bir yatırımın getirebileceği potansiyel karmaşıklıkları ve hukuki yükümlülükleri göz önünde bulundurarak dikkatli bir planlama ve hazırlık gerektirir.

Hisseli Arsa Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

93EA280F 8F63 44B7 8F85 99C7F4CC01ED

 1. Tapu Kaydının Kontrolü: Tapu kayıtlarını detaylıca inceleyerek arsanın hukuki durumunun net olduğundan ve hisselerin doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olun.
 2. İmar Durumu: Arsanın bulunduğu bölgenin imar planlarını kontrol ederek, arazi üzerinde yapılması planlanan kullanım türlerine ve yapılaşma koşullarına uygun olduğundan emin olun.
 3. Ortak Mülkiyet Anlaşması: Hissedarlar arası haklar, sorumluluklar ve yükümlülüklerin belirlendiği bir ortak mülkiyet anlaşması yapılması önemlidir. Bu anlaşma, olası anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur.
 4. Borç ve Yükümlülükler: Arsaya ilişkin geçmiş borçlar, vergi yükümlülükleri ve diğer finansal sorumlulukların tam olarak anlaşıldığından emin olun.
 5. Zorunlu Hissedar Onayları: Bazı durumlarda, hissedarların çoğunluğunun veya tümünün onayı gerekebilir (örneğin, büyük ölçekli gelişim projeleri için). Bu onay mekanizmalarını anlayın.
 6. Altyapı ve Erişim Hakları: Arsanın su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerine erişimi kontrol edin ve bu hizmetlere erişim haklarının garantilendiğinden emin olun.
 7. Doğal Afet Riskleri: Arsanın sel, deprem gibi doğal afet risklerine karşı durumunu değerlendirin. Riskli bölgelerde ek sigorta ve önlemler gerekebilir.
 8. Ortak Kullanım Alanları: Eğer arsa ortak kullanım alanlarını içeriyorsa, bu alanların yönetimi ve bakımı için hükümlerin net bir şekilde belirlenmesi gerekir.
 9. Satış ve Devir Koşulları: Hissedarların arsalarını üçüncü şahıslara satma veya devretme hakkının koşulları ve sınırlamalarını inceleyin.
 10. Gelecekteki Planlama ve Geliştirme Kısıtlamaları: Bölgenin gelecekteki planlama ve geliştirme projelerini araştırın. Bu tür projeler, arsanın değerini ve kullanımını etkileyebilir.
 11. Ortaklığın Giderilmesi Davası: Açılırsa taşınmazın tamamı satışa çıkabilir.
 12. Tapu: Tapuda hisse metrekareniz belli olsa dahi fiiliyatta arsa üzerinde neresi size ait belli değildir.
 13. Tek Başına: Kendi başınıza hareket edemezsiniz.
 14. Çok Hissedar: Çok hissedar, çok sorun demektir.

Şufa Hakkı

13E72C9F 5085 48EB B53B 426A15741E18

Şufa hakkı, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen ve hisseli arsa gibi paylı mülkiyet durumlarında hissedarlara, mülkün bir hissedarı tarafından üçüncü bir şahsa satışı durumunda, satışa konu olan hisseyi öncelikle satın alma hakkı veren bir düzenlemedir. Bu hak, hissedarların mülk üzerindeki kontrolünü korumalarına ve yabancı kişilerin mülkiyete ortak olmasını engellemelerine olanak tanır.

Şufa Hakkının Temelleri

Şufa hakkı, ortak mülkiyet ilişkilerinde ortakların birbirlerine karşı dürüstlük kurallarına uygun davranmalarını gerektirir. Bir hissedar, payını satmak istediğinde, öncelikle diğer hissedarlara bu satışı teklif etmek zorundadır. Şufa hakkı, özellikle aile mülkleri, tarım arazileri ve yatırım amaçlı gayrimenkuller gibi mülklerde sıklıkla karşımıza çıkar.

Şufa Hakkının Uygulanması

Bir hissedar mülkünü satmayı düşündüğünde, satış teklifini önce diğer hissedarlara yapması gerekir. Bu teklif, satış koşulları, fiyat ve diğer önemli detayları içermelidir. Diğer hissedarlar, teklif edilen şartlar altında satın alma hakkına sahiptirler ve bu haklarını belirli bir süre içinde kullanabilirler. Şufa hakkının kullanılma süresi genellikle kanunlarla veya hissedarlar arası yapılan anlaşmalarla belirlenir.

Şufa Hakkının Avantajları

 1. Kontrolün Korunması: Şufa hakkı, mülk üzerindeki kontrolün hissedarlar arasında kalmasını sağlar, böylece yabancı kişilerin mülke ortak olması önlenir.
 2. Değerin Korunması: Mülkün değeri, bilinen ve anlaşmalı koşullarda korunur, çünkü hissedarlar mülkü piyasa değerinden daha düşük bir fiyata satın alma şansına sahip olabilirler.
 3. Anlaşmazlıkların Önlenmesi: Şufa hakkı, hissedarlar arasında olası anlaşmazlıkları minimize eder, çünkü satış işlemleri şeffaf bir şekilde yürütülmek zorundadır.

Şufa Hakkının Dezavantajları

 1. Satış Sürecinin Uzaması: Şufa hakkı nedeniyle, mülk satış süreci uzayabilir, çünkü öncelikle tüm hissedarların teklifi değerlendirmesi gerekmektedir.
 2. Piyasa Koşullarına Uyumsuzluk: Eğer hissedarlar mülkü satın almak istemezse, satışın piyasa koşullarına uygun olarak yapılması gecikebilir.

Sonuç

6823097D 7CA2 48B5 A553 8C80ADF32B5F

Hisseli arsa satın almak, birçok avantaj sunan, ancak aynı zamanda özenli bir değerlendirme gerektiren bir yatırım türüdür. Bu yazıda ele alınan başlıca noktaları göz önünde bulundurarak, hisseli arsaların hem maliyetini paylaşmanın hem de büyük arazilere yatırım yapmanın etkili bir yolu olduğunu gördük. Ancak, bu tür bir yatırımın başarılı olabilmesi için tapu kayıtlarının doğruluğunun teyidi, imar durumunun incelenmesi, hukuki ve finansal danışmanlık alınması gibi adımların atılması şarttır.

Yatırımcılar, arsa alımında karşılaşabilecekleri riskleri anlamalı ve bu riskleri minimize etmek için stratejik planlama yapmalıdır. Uzman görüşleri ve gerçek hayattan örnekler, bu süreçte önemli rehberler olarak işlev görebilir. Sonuç olarak, hisseli arsa yatırımı, doğru bilgi ve hazırlıkla yönetildiğinde, uzun vadede değerli ve karlı bir yatırım haline gelebilir.

Arif Güdül

30 Ağustos 1981 Doğma büyüme Samsun’luyum. Emlak ve Emlak Yönetimi Mezunu, bütün hayatı pazarlama - satış ve uzmanlık alanında her zaman farkındalık peşinde koşan bir savaşçıyım. Daha Fazlası İçin: https://arifgudul.com/hakkimda/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Güncel Paylaşımlar İçin Instagram'dan Takip Edin!