Yatırım

Bağımsız Bölüm Nedir?

Bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kanunu içerisinde sıkça karşımıza çıkan bir kavramdır ve bir taşınmazın belli bir bölümünü ifade eder. Bu, genellikle apartman daireleri, ofisler, mağazalar veya benzeri yapılarda belirli bir alanı veya birimi temsil eden özel mülkiyet hakkını tanımlar.

Bir apartmanda, her dairenin kendi başına bir bağımsız bölümü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kavram sadece yaşam alanları için geçerli değildir; iş yerleri, park yerleri ve hatta depolar bile birer bağımsız bölüm olarak kabul edilebilir.

Bağımsız bölümler, taşınmazın tamamının ayrılmaz bir parçası olup, bu bölümlerin her biri kendi başına bir mülkiyet hakkına sahiptir. Bu yüzden, kat mülkiyeti rejimi altında, bağımsız bölüm kavramının anlaşılması, hem hukuki hem de pratik açıdan son derece önemlidir.

Bağımsız Ne Demek?

Bağımsız”, bir şeyin veya kişinin diğer unsurlardan, etkenlerden ya da bireylerden etkilenmediği, onlara ihtiyaç duymadan kendi başına var olabileceğini ifade eden bir terimdir. Bu, bir bireyin, grupların veya otoritelerin etkisi veya kontrolü altında olmadan kendi kararlarını alabildiği, kendi yollarını seçebildiği ve kendi eylemleri üzerinde tam bir özerkliğe sahip olduğu anlamına gelir.

Özellikle ulusal bağlamda, bağımsızlık bir ülkenin kendi kendini yönetme yeteneğini ve başka bir ülkenin kontrolü altında olmamasını belirtir. Ekonomik açıdan, bağımsızlık, bireyin veya bir kuruluşun mali olarak başka bir bireye veya kuruluşa bağımlı olmadığını ifade eder. Özetle, “bağımsız” kelimesi, özgürlük, özerklik ve bireysel veya kolektif özgün hareket yeteneği ile ilişkilidir.

8310D4C6 A4C4 4996 8221 BD3F245C6C92

Bağımsız Bölüm Nedir?

Bağımsız bölüm, özellikle kat mülkiyeti kanununda sıkça karşımıza çıkan bir kavramdır. Temel olarak, bir taşınmazın, belirli sınırlar içerisinde kendi başına kullanılmaya elverişli ve diğer bölümlerden net bir şekilde ayrılan kısmını ifade eder. Genellikle çok katlı binalarda, her bir daire ya da iş yeri, bu yapı içerisindeki bağımsız bölümleri oluşturur.

Ancak bu kavramı sadece yaşam alanlarıyla sınırlı düşünmemek gerekir. Örneğin, bir alışveriş merkezindeki dükkanlar, bir apartmandaki depo alanları veya otoparktaki park yerleri de bağımsız bölüm olarak kabul edilebilir. Her bir bağımsız bölüm, kendi başına bir mülkiyet hakkına sahiptir ve bu, o bölümün maliki veya sahibi tarafından satılabilir, kiralanabilir veya ipotek edilebilir.

Bu tanım, taşınmazlarla ilgili hukuki işlemlerde, özellikle de kat mülkiyeti kurulması, devri ve ipoteği gibi durumlarda büyük bir öneme sahiptir. Bağımsız bölüm kavramı, bir taşınmazın bütünü içerisindeki ayrı ayrı mülkiyet haklarının tanımlanmasına ve bu hakların nasıl kullanılacağına dair bir çerçeve sunar.

00F80822 A288 427F 816A 8F4BB6C73350

Bağımsız Bölüm Eklentisi Nedir?

Bağımsız bölüm eklentisi, kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde, bir bağımsız bölümün doğrudan bir parçası olmayıp, o bağımsız bölüme ait olan ve onunla birlikte kullanılan ek alan veya unsurları ifade eder. Bu eklentiler, bağımsız bölüme değer katan veya kullanımını destekleyen ek unsurlardır.

Örnek olarak; bir apartman dairesinin bağımsız bölümüne ait bir balkon, o dairenin eklentisi olabilir. Diğer örnekler arasında, bir iş yerine ait özel bir depo alanı, bir daireye özel olarak tahsis edilmiş otopark yeri veya bir apartman dairesinin bodrum katında bulunan depo alanı sayılabilir.

Eklentiler, genellikle bağımsız bölümle birlikte tapuda tescil edilir ve bu bağımsız bölümün mülkiyetine dâhildir. Yani, bağımsız bölüm satıldığında veya devredildiğinde, eklentisi de bu işlem kapsamında yer alır.

Ancak bazen eklentiler tapuda ayrıca belirtilmez ve bu durumda, kat irtifakı veya kat mülkiyetinin kuruluş aşamasında, yönetim planında veya toplantı tutanaklarında bu eklentilerin hangi bağımsız bölüme ait olduğunun belirtilmesi önemlidir. Bu, ilerleyen zamanlarda olası anlaşmazlıkların önüne geçmek için gereklidir.

FAEDBD33 0BC0 4835 AB55 35B554A7D81E

Bağımsız Bölüm Listesi Nedir?

Bağımsız bölüm listesi, bir taşınmazın kat mülkiyeti kapsamında, bağımsız bölümlerin tamamının sıralandığı, genellikle bu bölümlerin özelliklerini, numaralarını, metrekarelerini, kullanım amacını ve konumlarını içeren bir listedir. Bu liste, kat mülkiyetine tabi bir taşınmazın ana gayrimenkul tapusunda yer alır ve kat irtifakı veya kat mülkiyetinin kurulması sırasında tapu siciline işlenir.

Bağımsız bölüm listesi, bir apartman, site veya benzeri bir yapıdaki tüm bağımsız bölümleri tanımlar. Bu, bir binada hangi dairelerin, hangi katta ve hangi konumda olduğunu, otoparktaki bağımsız park yeri numaralarını, depo alanlarını ve diğer bağımsız bölümleri belirtir. Listede, her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı detaylar belirtilir ve bu detaylar, ilgili taşınmazın tapu kayıtlarında da yer alır.

Bu liste, bir taşınmazın yönetim planında veya tapu kaydında referans olarak kullanılır ve bu bağımsız bölümlerin her birinin, ortak alanlardan farklı olarak kendi başına bir mülkiyet hakkına sahip olduğunu belirtir. Aynı zamanda, bu liste, bir taşınmazın satışı, kiralanması veya başka bir hukuki işlemde bulunulması sırasında, ilgili bağımsız bölümün tanımlanmasına yardımcı olur.

DF8A2281 D24E 41F8 A3B3 4D535603920A

Bağımsız Bölümlerde Onarım İşlemleri Yapılır Mı?

Evet, bağımsız bölümlerde onarım işlemleri yapılır. Bağımsız bölüm, bir taşınmazın kat mülkiyeti kanunu kapsamında kendi başına kullanılabilen, belirli sınırlarla ayrılmış kısmını ifade eder; bu da genellikle bir apartmandaki daireleri, bir iş merkezindeki ofisleri veya benzeri yerleri kapsar.

Bir bağımsız bölümün sahibi ya da kiracısı, bölüm içerisinde gerçekleşen arızaları, bozulmaları veya estetik amaçlı değişiklikleri gidermek amacıyla onarım işlemleri gerçekleştirebilir.

Ancak bu onarım işlemleri, binanın genel yapısına, taşıyıcı kolonlara veya diğer bağımsız bölümlere zarar vermemelidir. Ayrıca, bu tür iç onarım veya tadilat işlemleri yapılırken, apartman yönetimi ve diğer sakinlerinin haklarına saygı göstermek, gürültü kirliliği oluşturmamak ve ortak kullanım alanlarına zarar vermemek de önemlidir.

Eğer onarım işlemi binanın dış cephesini etkileyecekse, bu tür değişiklikler için apartman yönetiminin veya kat maliklerinin onayını almak gerekebilir.

82E075B0 7D12 405A B899 A7CA79BA3FD1 1

Bağımsız Bölüm Tapu İşlemleri Nasıl Olur?

Bağımsız bölüm tapu işlemleri, kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde, bir taşınmazın bağımsız bir bölümünün devri, satışı veya diğer hukuki işlemlerini kapsayan bir süreci ifade eder.

Bu süreçte ilk olarak, alıcı ve satıcı arasında bir satış sözleşmesi hazırlanır ve taraflar arasında anlaşma sağlanır. Ardından, satış ya da devir işlemi için gerekli olan belgeler toplanır.

Bu belgeler arasında; taşınmazın tapusu, tarafların kimlik belgeleri, vergi belgeleri ve gerektiğinde ekspertiz raporu yer alır.

Belgeler tamamlandığında, taraflar, belirlenen tarihte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Tapu memuru, belgeleri inceledikten sonra satış işlemini gerçekleştirir. Bu aşamada, tarafların anlaştığı ödeme ve diğer koşullar yerine getirilir. Satış işlemi sırasında ödenmesi gereken damga vergisi, tapu harcı gibi vergi ve harçlar da ödenir.

Tüm bu adımların tamamlanmasının ardından, bağımsız bölümün tapusu yeni sahibine devredilir ve süreç sona erer. Bu süreçte karmaşıklıklar yaşanabileceği için, özellikle büyük miktarda yatırımlar veya özel durumlar söz konusu olduğunda bir hukuk uzmanından yardım almak faydalı olabilir.

IMG 0714 1

Bağımsız Bölümde Hukuki Süreç Nasıldır?

Bağımsız bölümün hukuki süreci, Türkiye’de Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre belirlenmiştir. Bu süreç, genellikle bir arsanın üzerine yapının inşa edilmesiyle başlar. İnşaatın bir aşamasında, özellikle yapı tamamlanmadan önce, kat irtifakı kurulur ve bu durum tapu kütüğüne işlenir.

Kat irtifakı, binanın tamamlanmasını takiben dönüştürüleceği kat mülkiyeti aşamasına kadar olan süreçte, bağımsız bölümlerin sahiplerinin haklarını ve sorumluluklarını belirleyen bir ön aşamadır.

Yapının tamamlanmasının ardından, kat mülkiyeti rejimine geçilir. Bu, bağımsız bölümlerin tapu kütüğüne tescil edildiği ve her bir bağımsız bölümün ayrı bir mülkiyet hakkına sahip olduğu aşamadır. Bu tescil ile birlikte, her bir bağımsız bölüm sahibi, kendi bağımsız bölümü üzerinde tam bir mülkiyet hakkına sahip olurken, binanın ortak alanları üzerinde ise diğer bağımsız bölüm sahipleriyle birlikte ortaklaşa mülkiyet hakkına sahip olur.

Bağımsız bölümler üzerinde her türlü hukuki işlem gerçekleştirilebilir. Bu işlemler; satış, ipotek, kiralama gibi hukuki işlemleri içerir. Ancak bu işlemler yapılırken, kat mülkiyeti kanununda belirtilen sınırlamalara ve diğer bağımsız bölüm sahiplerinin haklarına saygı göstermek gerekmektedir.

Bu nedenle, özellikle büyük değişiklikler ve düzenlemeler yapmadan önce, bağımsız bölüm sahipleri arasında mutabakata varılması ve gerektiğinde yasal danışmanlık alınması önemlidir.

825570A7 E9AB 4875 B68D A1A776AF3AF2

Sonuç?

Bağımsız bölümlerin hukuki ve yapısal özellikleri, onların toplum içindeki önemini ve kat mülkiyeti kavramındaki merkezi rolünü belirginleştirir.

Bu yazı boyunca, bağımsız bölümlerin tanımından, hukuki süreçlerine kadar pek çok konuda detaylı bilgi sunmaya çalıştım. Umarım, bu konuda merak ettiğiniz ya da karşılaştığınız belirsizlikleri aydınlatmışımdır.

Özellikle şehirleşme ve yapılaşmanın hızla arttığı günümüzde, bağımsız bölüm kavramını ve bu kavramın getirdiği yasal yükümlülükleri bilmek, mülkiyet hakları konusunda bilinçlenmek adına son derece kritiktir. Yazımın, bu konuda bir başlangıç noktası olmasını temenni ederim.”

Arif Güdül

30 Ağustos 1981 Doğma büyüme Samsun’luyum. Emlak ve Emlak Yönetimi Mezunu, bütün hayatı pazarlama - satış ve uzmanlık alanında her zaman farkındalık peşinde koşan bir savaşçıyım. Daha Fazlası İçin: https://arifgudul.com/hakkimda/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Güncel Paylaşımlar İçin Instagram'dan Takip Edin!